la participació canta

“(…) Però aprofitem-nos d’aquesta perversió per estudiar què siginificaria per a nosaltres que la població (que no és la “ciutadania”) pogués decidir sobre el futur de la seva ciutat de forma col·lectiva, horitzontal, consensuada…

…voldríem dir que participar és prendre part, i prendre part inclou el poder de decidir. Una participació que no impliqui presa de decisions conjunta, es podrà dir de moltes maneres (…) però no serà participació.”
Grup de participació _ A Barcelona la participació canta. http://straddle3.net/participacio/

Anuncis