recerca

Publicacions a revistes científiques

-Eizaguirre, S. & Klein, J-L (2020) “Co-construcción de saberes, innovación social y desarrollo territorial: una experiencia quebequense. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos. Vol. 134.

-Eizaguirre, S. (2020) “Dynamiques de participation communautaire dans la gestion d’installations publiques. Deux cas d’étude à Barcelone” Revue Interventions Économiques. 63 | 2020.

-Eizaguirre, S., & Parés, M., (2019) Communities making social change from below: social innovation and democratic leadership in two disenfranchised neighbourhoods in Barcelona. Urban Research and Practice. Volume 12, Issue 2, pp. 173-191.

-Eizaguirre, S., & Parés, M., (2018) La dimensió territorial de la innovació social: Una mostra de pràctiques de lideratge col·lectiu a Nou Barris Nord i a Sants. Documents d’Anàlisi Geogràfica, Volum 64, 1, pp: 5-24.

-Eizaguirre, S., Pradel, M., Garcia, M., (2017) Citizenship practices and democratic governance: ’Barcelona en Comú’ as an urban citizenship confluence promoting a renewed policy agenda. Citizenship Studies. 21, 4, pp. 425-439.

-Eizaguirre, S. (2016) Una comparativa d’iniciatives d’innovació social a Barcelona i Bilbao. La participació associativa en la governança dels drets de ciutadania. Revista Catalana de Sociologia,  núm. 31-1, p. 19-33.

-Eizaguirre, S. (2016) De la innovación social a la economía solidaria. Claves prácticas para el desarrollo de políticas públicas. CIRIEC-España. Revista de Economia Pública, Social y Cooperativa, 88, 201-230.

-Eizaguirre, S. (2016) Entidades socialmente creativas en un contexto de gobernanza multinivel. Una comparativa del fomento de la economía solidaria en Barcelona y BilbaoPapers. Revista de Sociología. 101/1, pp. 31-49.

-García, M., Eizaguirre, S., & Pradel, M. (2015). “Social Innovation and Creativity in Cities: A Socially Inclusive Governance Approach in Two Peripheral Spaces of Barcelona.” City, Culture and Society, 6 (4), pp. 93-100 .

-Eizaguirre, S., Pradel, M., Martínez, X., Terrones, A. i Garcia, M. (2012) Multilevel governance and social cohesion: bringing back conflict and citizhenship practicesUrban Studies, 49 (9), pp. 1999-2016.

Capítols de llibre

-Eizaguirre, S. (2020) “Citizen-led and civil society social transformation: democratic empowerment and co-production of community policies in  Bilbao”. A Pradel-Miquel, M., Cano-Hila A. B.; & García M. Social Innovation and Urban Governance. Citizenship, Civil Society and Social Movements. Pp 106-123. Edward Elgar Publishing. Chelthenham / Northampton.

-Eizaguirre, S. (2020) “Methodological observations for the study of social innovation initiatives and their role in Urban Governance Dynamics”. A Pradel-Miquel, M., Cano-Hila A. B.; & García M. Social Innovation and Urban Governance. Citizenship, Civil Society and Social Movements. Pp 25-42. Edward Elgar Publishing. Chelthenham / Northampton.

-Eizaguirre, S. (2020) “Living Labs et transformation sociale: l’expérience de Espacio Open à Bilbao”.. A Klein, J.L & Pecqueur, B. (eds). Les Living labs. Une perspective territoriale. Pp. 197-211. L’Harmattan. Paris.

-Eizaguirre, S.; Pradel-Miquel, M.; García, M. (2018) “Citizenship practices and democratic governance: ‘Barcelona en Comú’ as an urban citizenship confluence promoting a new policy agenda.” in A. Zavos, P. Koutrolikou & D. Siatitsa, Changing Landscapes of Urban Citizenship: Southern Europe in Times of Crisis, Routledge, Taylor and Francis Group.  pp.47-61.

-Eizaguirre, S. (2018) “Del cooperativismo inclusivo a la cultura ‘hacedora’: iniciativas de innovación social, empoderamiento democrático y coproducción de políticas comunitarias en Bilbao.” a Pradel, M. y García, M. (eds.) El momento de la ciudadanía: innovación social y gobernanza urbana. Madrid:  Los libros de la Catarata, pp.123-142.

-Eizaguirre, S. (2018) “Observaciones metodológicas para el estudio de iniciativas de innovación social y su papel en las dinámicas de gobernanza urbana.” a Pradel, M. y García, M. (eds.) El momento de la ciudadanía: innovación social y gobernanza urbana. Madrid:  Los libros de la Catarata, pp. 32-50.

-Eizaguirre, S., & Parés, M. (2017) “Nou Barris Nord: community resistance in a highly vulnerable context” a Parés, M.; Ospina, S.; Subirats, J. (Eds.). Social Innovation and Democratic Leadership. Communities and Social Change from Below. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp: 148-173.

-Eizaguirre, S., & Parés, M. (2017) “Sants: seeking autonomous self-management from below” a Parés, M.; Ospina, S.; Subirats, J. (Eds.). Social Innovation and Democratic Leadership. Communities and Social Change from Below.. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, pp: 174-199.

-Pradel, M., García, M., & Eizaguirre, S. (2013) “Theorizing Multi-level Governance in Social Innovation Dynamics.” in In F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood  & A. Hamdouch (Eds.) The International Handbook On Social Innovation. Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing,  pp. 155-168.

Altres publicacions

-Eizaguirre, S. (2019) “Urban education” in Anthony M. Orum  (Ed.)  The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional. West Sussex (UK). John Wiley & Sons Ltd,

-Eizaguirre, S. (2017) “Ripoll més enllà del tòpic: el context socioeconòmic dels autors dels atemptats.” Crític, 31, August, 2017.

-Eizaguirre, S. (2017) “Sobre la solidesa de la solidaritat de classe” Parrac Solidari, la pobresa a Barcelona avui. Número 1. June 2017, pp. 16-17-

-Eizaguirre, S. (2014) “Fer créixer la democracia d’arrel. El multireferèndum com a eina de transformació Setmanari de comunicació Directa, 363. Quaderns d’Illacrua 195.

-Elias, M.; Eizaguirre, S.; Vallès, N.; Martínez, X; Recasens, J.; López, F. (2014) L’estudi de casos: experiència d’aplicació d’una metodologia docent fonamental per a la formació dels professionals de l’educació Diposit digital de la UB. Col·lecció Omado.

-Vallès, N.; Eizaguirre, S.; Elias, M.; Martínez, X; Recasens, J.; López, F. (2014) Educació i cultura: Socialització i agents implicats Diposit digital de la UB. Col·lecció Omado.

-Eizaguirre, S(2014) “Quan la societat civil s’oposa a la innovació social. EINES per a l’esquerra nacional, 19. pp. 41-50.

-Eizaguirre, S. (2012) L’Ateneu Popular de 9 Barris: un referent per a la gestió ciutadana. La Trama Urbana. Desembre 2012.

-Eizaguirre, S., Pradel, M., Martínez, X., Terrones, A. i Garcia, M., (2009)  Towards a research agenda on governance, social cohesion and citizenship. Social Polis (CSA). Comisión Europea. Newcastle University, KU Leuven.

-Eizaguirre, S., Pradel, M., Martínez, X., Terrones, A. i Garcia, M. (2009) Focused Research Agenda on cities and Social Cohesion (FRA)’ Social Polis (CSA). Comisión Europea. Newcastle University, KU Leuven.

Garcia, M., Pradel, M. i Eizaguirre, S. (2009) Citizens’ creative strategies facing social exclusion: towards innovation in local governance?. Katarsis (CA). Comisión Europea. Newcastle University.